องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
   

อบต.เมืองเก่า ได้ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง...

  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( International ...
   

         ด้วยวันที่​ 9​ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัป...

  ศูนย์พักคอย (Community Isolation :CI) องค์การบริหา...
   

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยนายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหาร...

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม...
   

 
โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
รู้ทัน โควิด-19 EP.2 โคโรนา ติดต่อได้ทางไหน
 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03