องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้นแก่ประชาชน
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้นแก่ประชาชน

วัน...

  โครงการพบพระ พบธรรมในวันพระ
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดโครงการพบพระ พบธรรมในวันพระ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ว...

  โครงการปลูกป่า
   

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมกับ อบต.เมืองเก่า และ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี...

  โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำป...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า นำโดยนายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพร้อ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

 
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
การล้างมือ 7 ขั้นตอน