องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ค่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ-การเบิกค่าเช่าบ้าน [ 17 มี.ค. 2566 ]9
2 คู่มือปฏิบัติงานการโอน [ 3 ม.ค. 2566 ]16
3 คู่มือปฏิบัติงานการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล [ 3 ม.ค. 2566 ]18
4 คู่มือการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) [ 3 ม.ค. 2566 ]14
5 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path) [ 3 ม.ค. 2566 ]15