องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

กองช่าง

     
  นายบุญจันทร์ จารัตน์
 
 

   นายช่างโยธาชำนาญงาน รรท.    ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 
     
  -ว่าง-  
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
 
   

 นายบุญจันทร์ จารัตน์
 นายบุญหลาย  อุ่นใจ

 นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
     


 
     
     
  พนักงานจ้าง
 
     


 
นายสุรศักดิ์ คำพี น.ส.ฐิตาพร ธรรมลึก  นายมงคล วงษ์โสภา
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 

 
 
นายทองคำ ชัยสิทธิ์
 นายสุนทร  โสทะจันทร์  -ว่าง-
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุก 6 ล้อ)
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
(รถขุดดิน)

นายสุพร บุตรตา
นายวงศธร จันทร์ดวง
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
   ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 
 
 


นายธีรพล แพนลา
นางวิลัย  ศรีทอง
คนงานเครื่องสูบน้ำ
คนงานเครื่องสูบน้ำ