วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาดัดแปลงสภาพรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๒๔ ปราจีนบุรี (สำนักปลัด) ให้เป็นรถบรรทุกท้ายลาด (รถเทรลเลอร์ท้ายลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมารถเครื่องจักรปรับพื้นที่บริเวณหนองน้ำสาธารณะบ้านหนองรี หมู่ ๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๑๘ วันทำการ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๑๘ วันทำการ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๑๘ วันทำการ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๑๘ วันทำการ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร ต่อแนวท่อเดิมภายใน อบต. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 25 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านวังขอน หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง