องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558
Updated 2020-02-03

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว
  ตำแหน่ง + นายก อบต.
  โทรศัพท์ + 0-3757-5260 มือถือ 0870635000
  อีเมล์ + admin@muangkao.go.th
 
  ชื่อ +

จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม

  ตำแหน่ง + ปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 0-3757-5260 มือถือ 0849133458
  อีเมล์ + admin@muangkao.go.th
 
 
  ชื่อ + นายสมพงษ์ ออทอลาน
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 0-3757-5260 มือถือ 0890359415
  อีเมล์ + admin@muangkao.go.th
 
  ชื่อ + น.ส.ไพรพณา เทิดธีรธรรม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-3757-5260 มือถือ 0807807578
  อีเมล์ + admin@muangkao.go.th
 
 
  ชื่อ + นายบุญจันทร์ จารัตน์
  ตำแหน่ง + นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-3757-5260 มือถือ 0910217912
  อีเมล์ + admin@muangkao.go.th
 
  ชื่อ + นายสมพงษ์ ออทอลาน
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 0-3757-5260 มือถือ 0890359415
  อีเมล์ + admin@muangkao.go.th
 
  ชื่อ + นางพิสมัย วงษ์ศรีแก้ว
  ตำแหน่ง + เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผอ. กองสาธารณสุขฯ
  โทรศัพท์ + 0-3757-5260 มือถือ 0994213500
  อีเมล์ + admin@muangkao.go.th

แผนที่อบต.