องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]8
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 66 (ครึ่งปีแรก) ต.ค.65-มี.ค.66 [ 3 เม.ย. 2566 ]59
3 แสดงผลของมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]47
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ปี 65 [ 21 พ.ย. 2565 ]62
5 รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 65 (ครึงปีหลัง) เม.ย.-ก.ย.65 [ 11 ต.ค. 2565 ]45
6 ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]233
7 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.เมืองเก่าประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]251
8 หนังสือรับรองความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]220
9 ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]231
10 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ปีงบประมาณ 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]237
11 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ [ 16 ต.ค. 2563 ]229
12 ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]229