องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 18 [ 30 ก.ค. 2564 ]0
2 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสม คร้้งที่ 1/2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]1
3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 17 [ 7 ก.ค. 2564 ]1
4 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 16 [ 5 ก.ค. 2564 ]1
5 จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]2
6 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 15 [ 25 มิ.ย. 2564 ]1
7 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 14 [ 11 มิ.ย. 2564 ]1
8 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13 [ 24 พ.ค. 2564 ]1
9 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11 [ 6 พ.ค. 2564 ]15
10 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 พ.ค. 2564 ]16
11 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12 [ 6 พ.ค. 2564 ]1
12 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10 [ 26 เม.ย. 2564 ]20
13 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8 [ 22 เม.ย. 2564 ]1
14 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9 [ 19 เม.ย. 2564 ]17
15 รายงานสรุปผลการทำเวทีประชาพิจารณ์ ยกร่างญัตติ [ 8 เม.ย. 2564 ]13
16 รายงานการพิจารณาแก้ไข เปลี่ียนแปลง ยกเลิกญัตติ [ 8 เม.ย. 2564 ]13
17 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8 [ 25 มี.ค. 2564 ]28
18 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7 [ 17 มี.ค. 2564 ]35
19 จ่ายขาดสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]27
20 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6 [ 25 ก.พ. 2564 ]31
 
หน้า 1|2