องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 [ 9 พ.ย. 2564 ]4
2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 24 [ 7 ต.ค. 2564 ]15
3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 26 [ 7 ต.ค. 2564 ]17
4 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 25 [ 7 ต.ค. 2564 ]13
5 8-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]8
6 10-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]6
7 9-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]5
8 5-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]5
9 1-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]7
10 2-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]7
11 3-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]5
12 4-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]5
13 6-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]5
14 11-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]4
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]6
16 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 23 [ 20 ก.ย. 2564 ]12
17 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 22 [ 14 ก.ย. 2564 ]11
18 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 21 [ 13 ก.ย. 2564 ]19
19 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]29
20 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 [ 20 ส.ค. 2564 ]25
 
หน้า 1|2|3