องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2566 ]31
2 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]70
3 บันทึกข้อความรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]28
4 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใส สะอาด 2566 ’’และ “งดรับ งดให้’’ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 12 ม.ค. 2566 ]34
5 ประกาศองค์การส่วนตำบลเมืองเก่า ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าใสสะอาด 2566 ’’ [ 12 ม.ค. 2566 ]29
6 คำกล่าวประกาศเจตนารมย์ [ 12 ม.ค. 2566 ]20
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปี 65 รอบ 12 เดือน [ 10 ม.ค. 2566 ]31
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]20
9 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]30
10 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ปี 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]15
11 แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ปี 66 [ 9 ธ.ค. 2565 ]117
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2565 ]56
13 มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม อบต.เมืองเก่า ปี 66 [ 26 ต.ค. 2565 ]23
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]69
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 15 มิ.ย. 2565 ]244
16 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]272
17 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]233
18 แผนปฎิบัติการป้องกันารทุจริต พ.ศ.2565 (รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ต.ค.64-มี.ค.65) [ 4 เม.ย. 2565 ]254
19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ต.ค.64-มี.ค.65 [ 31 มี.ค. 2565 ]219
20 ประกาศมาตรฐานการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 10 ก.พ. 2565 ]208
 
หน้า 1|2|3|4|5