องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า ครั้งแรก [ 1 พ.ค. 2566 ]27
2 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]12
3 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]13
4 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]13
5 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]12
6 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]11
7 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]12
8 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]11
9 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]11
10 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]13
11 แจ้งกำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]11
12 แจ้งกำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]14
13 แจ้งกำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]21
14 แจ้งกำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]27
15 แจ้งกำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1/2565) [ 28 มี.ค. 2565 ]50
16 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 7 ก.พ. 2565 ]215
17 คำสั่งแต่งตั้ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 7 ก.พ. 2565 ]207
18 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 7 ก.พ. 2565 ]227
19 แจ้งกำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]0
20 แจ้งกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และปี พ.ศ. 2566 [ 4 ก.พ. 2565 ]0
 
หน้า 1|2|3