องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำรับรองการครอบครองที่ดิน [ 4 ส.ค. 2566 ]27
2 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 26 ม.ค. 2565 ]241
3 แบบฟอร์มช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ [ 26 ม.ค. 2565 ]247
4 แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุน น้ำอุปโภค – บริโภค [ 26 ม.ค. 2565 ]252
5 แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนซ่อมไฟฟ้าทางสาธารณะ [ 26 ม.ค. 2565 ]251
6 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 26 ม.ค. 2565 ]295
7 แบบคำร้องทั่วไป [ 10 พ.ค. 2564 ]231
8 แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 พ.ค. 2564 ]234
9 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 พ.ค. 2564 ]236
10 แบบฟอร์มหนังสืออุทิศที่ดิน อบต.เมืองเก่า [ 10 พ.ค. 2564 ]301
11 การขอต่ออายุใบอนุญาต [ 21 ก.ค. 2558 ]264