องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 26 ม.ค. 2565 ]202
2 แบบฟอร์มช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ [ 26 ม.ค. 2565 ]208
3 แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุน น้ำอุปโภค – บริโภค [ 26 ม.ค. 2565 ]213
4 แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนซ่อมไฟฟ้าทางสาธารณะ [ 26 ม.ค. 2565 ]208
5 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 26 ม.ค. 2565 ]250
6 แบบคำร้องทั่วไป [ 10 พ.ค. 2564 ]193
7 แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 พ.ค. 2564 ]194
8 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 พ.ค. 2564 ]196
9 แบบฟอร์มหนังสืออุทิศที่ดิน อบต.เมืองเก่า [ 10 พ.ค. 2564 ]248
10 การขอต่ออายุใบอนุญาต [ 21 ก.ค. 2558 ]222