องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง / แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 [ 27 ส.ค. 2564 ]221
2 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 10 พ.ค. 2564 ]189
3 ประกาศการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 พ.ค. 2564 ]215
4 ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 พ.ค. 2564 ]186
5 ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 พ.ค. 2564 ]184
6 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า(แนบท้ายประกาศโครงสร้าง) [ 10 พ.ค. 2564 ]188
7 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564-2566 [ 10 พ.ย. 2563 ]186
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 12 ต.ค. 2563 ]191
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]222
10 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]320
11 การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]220
12 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]213
13 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี ประจำปี 2561-2563 [ 11 ก.พ. 2563 ]185
14 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน(เพิ่มเติม) [ 11 ก.พ. 2563 ]186
15 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 1 พ.ย. 2561 ]183
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 [ 1 พ.ย. 2561 ]217