องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]7
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 9 ก.ค. 2564 ]23
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 31 พ.ค. 2564 ]23
4 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 5 มี.ค. 2564 ]47
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไข ฉบับที่ 1 [ 3 ก.พ. 2564 ]61
6 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]79
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 20 มี.ค. 2563 ]169
8 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข ฉบับที่ 1 [ 20 มี.ค. 2563 ]150
9 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข ฉบับที่ 2 [ 20 มี.ค. 2563 ]147
10 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข ฉบับที่ 2 [ 20 มี.ค. 2563 ]153
11 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไข ฉบับที่ 4 [ 20 มี.ค. 2563 ]150
12 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]247
13 บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ ปีะจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]179
14 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ [ 6 พ.ย. 2562 ]172
15 แผนการดำเนินการประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 ธ.ค. 2560 ]176
16 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 14 พ.ย. 2560 ]237
17 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 18 ต.ค. 2560 ]238