องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]7
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]44
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]66
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]71
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]67
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]175
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 20 มี.ค. 2563 ]186
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5/2561 [ 22 ส.ค. 2561 ]190
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]77
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2561 [ 16 ส.ค. 2559 ]115