องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
เลขที่ 264 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์ 0-3757-5260 / โทรสาร 0-3757-5270

    E- mail : admin@muangkao.go.th

          E- mail : muangkao_sao@hotmail.com

Web Site : www.muangkao.go.th
facebook: https://www.facebook.com/muangkao.sao

แผนที่อบต.