องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ้านโคกหอม หมู่ที่ 12 เส้นถนนกลางหมู่บ้าน ซอยสถานีวิทยุศาลาประชาคม [ 29 พ.ค. 2566 ]3
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองเก่า [ 29 พ.ค. 2566 ]0
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านถนนทองสอง หมู่ที่ 20 เส้นแยกประปา - บ้านนางปา แพงพรม [ 29 พ.ค. 2566 ]1
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ้านโคกหอม หมู่ที่ 12 เส้นถนนกลางหมู่บ้าน ซอยสถานีวิทยุศาลาประชาคม [ 24 พ.ค. 2566 ]5
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ้านโคกหอม หมู่ที่ 12 เส้นถนนกลางหมู่บ้าน ซอยสถานีวิทยุศาลาประชาคม [ 24 พ.ค. 2566 ]0
6 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองเก่า [ 24 พ.ค. 2566 ]0
7 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลุกรัง บ้านถนนทองสอง หมู่ที่ 20 เส้นแยกประปา - บ้านนางปา แพงพรม [ 24 พ.ค. 2566 ]0
8 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองสาธารณสุข)-7 มี.ค.2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]24
9 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 4 รายการ-28 ก.พ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]15
10 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ปี 2566-22 ก.พ.2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]13
11 วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างเหมาบำรุงรักษาและว่อมแซมทรัพย์สิน คอมพิวเตอร์โน๊ตบีค จำนวน1เคร่อง -21ธ.ค.2565 [ 21 ก.พ. 2566 ]10
12 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน 25 รายการ-10 ก.พ.2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]11
13 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ-9 ก.พ.2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]8
14 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ -9 ก.พ.2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]9
15 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง) จำนวน 1 รายการ คือ แบตเตอรรี่ สำหรับรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน บธ 8750 ปราจีนบุรี-9 ก.พ.2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]15
16 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ในกลุ่มผู้สูงอายุตำบลเมืองเก่า-7 ก.พ.2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]9
17 ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน [ 31 ม.ค. 2566 ]37
18 วิธีเฉพาะเจาะจง-จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2รายการ สำหรับศูนย์เด็กเล็กบ้านม่วง-26 ม.ค.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]9
19 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบรรหารวิทยา-26 ม.ค.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]8
20 วิธีเฉพาะเจาะจง-ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน3รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์รังษี-26 ม.ค.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10