องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
  📍ประชุมข้อราชการที่จะปรึกษาหารือและการปฏิบ...[วันที่ 2023-10-12][ผู้อ่าน 43]
 
  🤝🏻พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โคร...[วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 61]
 
  ✨ประชุมเตรียมงาน จัดงานประเพณีลอยกระทง และโ...[วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 52]
 
  🔰ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงา...[วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 35]
 
  📍ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท เรื่องร้องเรี...[วันที่ 2023-10-11][ผู้อ่าน 46]
 
  🚧ออกดำเนินการตัดไม้และกิ่งไม้ ในพื้นที่ บ้...[วันที่ 2023-10-10][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปต...[วันที่ 2023-10-10][ผู้อ่าน 15]
 
  🔰ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการป...[วันที่ 2023-10-05][ผู้อ่าน 37]
 
  💝ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แล...[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 57]
 
  🔰ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด🔰[วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 50]
 
  📌ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ...[วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 55]
 
  🎓ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก&...[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 51]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34