องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰ประชุมติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗🔰


    🔹วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในการประชุมติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และครูหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    🌟เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของแต่ละส่วนราชการ สรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พร้อมสรุปงบประมาณรายจ่ายแต่ละโครงการของเเต่ละส่วนราชการ การเตรียมการเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) การเตรียมการเพื่อดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์   : 037-575260
สายด่วน   : 037-210447,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website   : www.muangkao.go.th

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24