องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💖โครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนตำบลเมืองเก่า💖


    💠วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในการเปิดโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า โดยมี สมาชิก อสม.ตำบลเมืองเก่า เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนหลักหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์       : 037-575260
สายด่วน        : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook     : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                    กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website       : www.muangkao.go.th

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24