องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) [ 22 มี.ค. 2567 ]37
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ 15 มี.ค. 2567 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ [ 12 มี.ค. 2567 ]6
4 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล [ 21 ก.พ. 2567 ]20
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 16 ก.พ. 2567 ]5
6 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 16 ก.พ. 2567 ]10
7 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]22
8 ประกาศ รายชื่อ หมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 15 ม.ค. 2567 ]28
9 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ [ 15 ม.ค. 2567 ]14
10 ประกาศ ระเบียบวิธีปฏิบัติของผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 15 ม.ค. 2567 ]10
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง ให้ผู้ประกอบการตลาดร้านค้าชุมชน ตำบลเมืองเก่า เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ประจำปี ๒๕๖๗ [ 8 ม.ค. 2567 ]12
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุอัคคีภัย [ 21 ธ.ค. 2566 ]11
13 ผลประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ [ 8 ธ.ค. 2566 ]20
14 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]76
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) [ 23 พ.ย. 2566 ]41
16 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน [ 23 พ.ย. 2566 ]17
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือ ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ [ 23 พ.ย. 2566 ]16
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่1) [ 16 พ.ย. 2566 ]38
19 ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดควายงาม-ควายงาน ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ประจำปี 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]15
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๖ [ 1 พ.ย. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6