องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ ประจำปี พ.ศ 2567


💢เจ้าหน้าที่ทุกคนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และ อปรพ. อบต.เมืองเก่า ได้มีส่วนร่วมในการฝึก"การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีระดับชาติ ประจำปี พ.ศ 2567" ภายใต้การฝึกบริหาร วิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2567 (C-MEX 24)

🧯การปฏิบัติงาน
- เข้าร่วมประชุมตามแผนฯ ของจังหวัดปราจีนบุรี 
- อำนวยความสะดวกดูแลควบคุมเรือ และแสดงเป็นคนป่วย
- ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้
- ร่วมสังเกตการณ์ 
- ร่วมพิธีปิด 

🧯การดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2567 จังหวัดปราจีนบุรี

🧯พื้นที่การฝึก : ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี และอุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์ (หนองปลาแขยง) 

ภายใต้การอำนวยการของ นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24