องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📌ดำเนินการตรวจสอบ เรื่อง การร้องเรียน/ร้องทุกข์📌


🔰วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ภายใต้การอำนวยการของ นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ออกดำเนินการตรวจสอบ เรื่อง การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ภายในเขตพื้นที่หมู่ ๔ และหมู่ ๒๐ ตำบลเมืองเก่า เพื่อทำการสำรวจตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จเรียบร้อยต่อไป

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์       : 037-575260
สายด่วน        : 037-210447,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook      : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                       กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website        : www.muangkao.go.th

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24