องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🏃🏻กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ🚴🏻


    🔰วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.เมืองเก่า ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดปราจีนบุรี 
    🌟โดยมี นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอกบินทร์บุรี และนายธรรมรัฏฐ์ งามแสง นายอำเภอนาดี ให้การต้อนรับ นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลเจ้าพ่อพระปรง ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์    : 037-575260
สายด่วน     : 037-575260,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook    : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                    กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website       : www.muangkao.go.th

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24