องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


👦🏻ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอิสาณ👧🏻


    🔷วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเก่า เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลอิสาณ ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำโครงสร้างและสถานที่ต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอิสาณ ๒

    🌟ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จะดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อส่งเสริมการศึกษาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีภูมิทัศน์ที่ดีและได้มาตรฐาน จึงได้เข้าศึกษาด้านรูปแบบโครงสร้างอาคารและการจัดภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอิสาณ ที่ได้มาตรฐานและสมควรนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินการต่อไป

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

#องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
264 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
โทรศัพท์    : 037-575260
สายด่วน     : 037-210447,084-9522744,
093-2122125 (เหตุด่วน ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.)
Facebook   : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 
                   กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
Website     : www.muangkao.go.th

2024-07-10
2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-01
2024-06-27
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-26
2024-06-24