องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ใบสมัคร กกต. ประจำ อบต.เมืองเก่า [ 27 ม.ค. 2563 ]248
82 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ2562 ครั้งที่ 2 [ 3 ม.ค. 2563 ]205
83 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้าง ปี 2563 (ครั้งที่ 1) [ 1 พ.ย. 2562 ]204
84 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่1) [ 25 ต.ค. 2562 ]234
85 ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 11 ก.ย. 2562 ]212
86 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]48
87 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่2 [ 4 ก.พ. 2562 ]216
88 ระเบียบวิธีปฏิบัติของผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน [ 29 พ.ย. 2561 ]206
89 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2561 ]213
90 คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 9 พ.ย. 2561 ]239
91 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่1 [ 9 พ.ย. 2561 ]213
92 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]208
93 พิธีประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อเจ้าหน้าที่ [ 2 เม.ย. 2561 ]214
94 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ปร [ 15 ม.ค. 2561 ]253
95 รายงานผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 27 ธ.ค. 2560 ]218
 
|1|2|3|4หน้า 5