องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 4

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีความประสงค์

จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ประเภทพนักงานจ้าง/ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ

1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                          จำนวน 1 อัตรา

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป

1) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก              จำนวน 1 อัตรา

2) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                                                   จำนวน 1 อัตรา    เอกสารประกอบ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :