องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การสร้างวัฒนธรรมองค์การ กิจกรรม "พบพระพบธรรมในวันพระ"

    รายละเอียดข่าว

         -องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดจัด “กิจกรรมพบพระพบธรรมในวันพระ” ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 นาฬิกา นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมกันเข้าร่วม “กิจกรรมพบพระพบธรรมในวันพระ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้เข้าวัดทำบุญ ร่วมกิจกรรมในวันพระ เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม สร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดจนการประสานความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกับประชาชน และเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง    เอกสารประกอบ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ กิจกรรม "พบพระพบธรรมในวันพระ"
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า