องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การสร้างวัฒนธรรมองค์การ กิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล"

    รายละเอียดข่าว

- องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดจัด “กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล” ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.30 นาฬิกา นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อหน้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง    เอกสารประกอบ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ กิจกรรม "ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล"
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า