องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 (ครั้งที่ 1)

  1. ประเภทพนักงานจ้าง/ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

1. คนงานเครื่องสูบน้ำ                        จำนวน 1 อัตรา

     2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก      จำนวน 1 อัตรา

3. คนงานประจำรถขยะ                     จำนวน 1 อัตรา    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า