องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แจ้งกำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]63
22 ขอเชิญประชุมสภาสมััยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 [ 21 ก.ย. 2565 ]60
23 ขอเชิญประชุมสภาสมััยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1/2565) [ 20 ก.ย. 2565 ]60
24 แจ้งกำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]70
25 ขอเชิญประชุมสภาสมััยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]62
26 ขอเชิญประชุมสภาสมััยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]64
27 แจ้งกำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]77
28 ขอเชิญประชุมสภาสมััยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]66
29 แจ้งกำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]81
30 ขอเชิญประชุมสภาสมััยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]45
31 แจ้งกำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1/2565) [ 28 มี.ค. 2565 ]95
32 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]46
33 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 7 ก.พ. 2565 ]273
34 คำสั่งแต่งตั้ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 7 ก.พ. 2565 ]253
35 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 7 ก.พ. 2565 ]282
36 แจ้งกำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]42
37 ขอเชิญประชุมสภาสมััยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]40
38 แจ้งกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และปี พ.ศ. 2566 [ 4 ก.พ. 2565 ]47
39 เรียกประชุมสภา อบต.เมืองเก่า ครั้งแรก [ 31 ม.ค. 2565 ]46
40 รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองเก่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]261
 
|1หน้า 2|3|4