องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


ขอเชิญประชุมสภาสมััยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญประชุมสภาสมััยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.เมืองเก่า    เอกสารประกอบ

ขอเชิญประชุมสภาสมััยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า