องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่1) [ 16 พ.ย. 2566 ]41
22 ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดควายงาม-ควายงาน ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ประจำปี 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]20
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๖ [ 1 พ.ย. 2566 ]33
24 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) [ 30 ต.ค. 2566 ]257
25 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA) ปี 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]45
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเก่า [ 19 ต.ค. 2566 ]41
27 ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 19 ต.ค. 2566 ]40
28 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 2 ต.ค. 2566 ]46
29 ประชาสัมพันธ์ รับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2566 ]97
30 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) [ 20 มิ.ย. 2566 ]90
31 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) [ 26 พ.ค. 2566 ]123
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 10 พ.ค. 2566 ]111
33 ประชาสัมพันธ์ จากงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 24 เม.ย. 2566 ]85
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 11 เม.ย. 2566 ]67
35 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) [ 28 มี.ค. 2566 ]97
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) [ 22 มี.ค. 2566 ]89
37 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 22 มี.ค. 2566 ]66
38 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) [ 1 มี.ค. 2566 ]175
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 14 ก.พ. 2566 ]49
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 14 ก.พ. 2566 ]49
 
|1หน้า 2|3|4|5|6