องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3

    รายละเอียดข่าว

อบต.เมืองเก่า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ดังนี้

1.ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน                     จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                    จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                  จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา                          จำนวน 1 อัตรา

2 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

1. คนงาน                                     จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์                        จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก      จำนวน 1 อัตรา
4. คนงานประจำรถขยะ                     จำนวน 1 อัตรา
5.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา        จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า