องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ ของค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ ของค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
ประจำปี 2564
     เอกสารประกอบ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ ของค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า