องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี


รายงานสรุปผลการทำเวทีประชาพิจารณ์ ยกร่างญัตติ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการทำเวทีประชาพิจารณ์ ยกร่างญัตติ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า