องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี


การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13

    รายละเอียดข่าว

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13    เอกสารประกอบ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า