องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี


การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ อบต.เมืองเก่า เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564    เอกสารประกอบ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า