องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี


การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564    เอกสารประกอบ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า