องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :