องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต การวินิจฉัย

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ อบต.เมืองเก่า เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต การวินิจฉัย

    เอกสารประกอบ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ การอนุญาต การวินิจฉัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองเก่า