องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


บรรเทาความเดือนร้อนเนื่องจากเหตุอุทกภัย


นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพร้อมทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าเข้าช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลเมืองเก่าที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุอุทกภัย

2021-08-17
2021-05-05
2021-04-19
2021-04-09
2021-03-12
2021-03-10
2021-03-10
2021-02-23
2021-02-09
2020-12-14