องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค โดยมีนายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จ.ส.อ. สุมิตร เงินโสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า และพนักงานส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ การอบรมครั้งนี้มีผู้นำหมู่บ้าน แกนนำอสม. ครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สตรีจิตอาสา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2020-07-24
2020-07-15
2020-04-13
2020-03-19
2020-02-11
2020-01-13
2020-01-08
2020-01-08
2019-12-23
2019-09-03