องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.muangkao.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะมูลฝอยบริเวณถนนสาย 304 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี


วันนี้ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะมูลฝอยบริเวณถนนสาย 304 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมมทำกิจกรรม โดยมีนายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานในครั้งนี้
2020-07-24
2020-07-15
2020-04-13
2020-03-19
2020-02-11
2020-01-13
2020-01-08
2020-01-08
2019-12-23
2019-09-03