องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


💝ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (LTC)💝


    🔹วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (LTC) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ปลัด ผู้อำนวยการ รพ.สต. เมืองเก่า เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯ อบต.เมืองเก่า และคณะกรรมการจากทั้งสองกองทุนฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

    📍การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เพื่อประชุมหารือในการพิจารณา อนุมัติขยายระยะเวลาโครงการคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นบุคคลทั่วไป จำนวน ๑ โครงการ

    📍การประชุมคณะอนุกรรมการ (LTC) เพื่อหารือในการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-12-02
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-24
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-23
2023-11-22