องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📌ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)📌


     🔹วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ (๑/๒๕๖๖) โดยมี นายกพรประสิทธิ์ หนูแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาฯชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 
     🔸เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยนายอำเภอกบินทร์บุรี ได้มีประกาศกำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

2023-12-02
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-24
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-23
2023-11-22