องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


🔰อบรมและรับฟังคำชี้เเจงแก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง🔰


    🔹วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. จ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดำเนินการอบรมและรับฟังคำชี้เเจง แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองเก่า เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ของการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2023-12-02
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-24
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-23
2023-11-22