องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


📣ประชุมเตรียมการจัดงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖📣


      🔸 วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ประชุมเตรียมการจัดงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายบริหารส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ชั้น ๑

2023-12-02
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-24
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-23
2023-11-22