องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าและสวนป่ายูคาลิปตัส ระหว่างพื้นที่ของหมู่ที่ 9 และ 20


วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เมืองเก่า ได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าและสวนป่ายูคาลิปตัส ระหว่างพื้นที่ของหมู่ที่ 9 และ 20 ตามที่ได้รับแจ้งเป็นที่เรียบร้อย

ภายใต้การอำนวยการของ นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2023-06-02
2023-05-31
2023-05-29
2023-05-26
2023-05-25
2023-05-25
2023-05-22
2023-05-18
2023-05-15
2023-05-01