องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"


วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนเมืองสะอาด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้าง อบต.เมืองเก่า และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ดำเนินการ รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเก็บขยะ บริเวณหนองน้ำหนองรี หมู่ ที่ 5 

2023-12-02
2023-12-01
2023-12-01
2023-11-30
2023-11-30
2023-11-24
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-23
2023-11-22