องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมออกกำลังกายในกลุ่มแกนนำสุขภาพ และสมาชิกผู้สูงอายุ ตำบลเมืองเก่า ปี 2565


วันที่12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสื่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมออกกำลังกายในกลุ่มแกนนำสุขภาพ และสมาชิกผู้สูงอายุ ตำบลเมืองเก่า ประจำปี 2565

2023-01-26
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-08
2023-01-05
2023-01-04
2023-01-03