องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.muangkao.go.th

 
 
 


ประชุมมอบหมายนโยบายการบริหารงาน ภายในหน่วยงานกองช่าง


วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยจ่าสิบเอกสุมิตร เงินโสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ได้จัดประชุมมอบหมายนโยบายการบริหารงาน ภายในหน่วยงานกองช่าง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

2023-01-26
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-08
2023-01-05
2023-01-04
2023-01-03